ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บ้านและที่ดิน หาดใหญ่- สงขลา...>>>
dot
bulletอาคารพาณิชย์ ติดถนนใหญ่
bulletที่ดินเปล่า
dot
การเดินทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่
dot
bulletรถทัวร์
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
dot
เว็ปไซต์น่าสนใจ
dot
bulletgoogle.co.th
bullethotmail.com
bulletpantipmarket.com
bulletdnathailand.com
bulletสหการประมูล
bulletThanachartbluebook
bulletวันทูคาร์ดอทคอม
bulletconcretecomposite.com
bulletตรวจสอบราคาประเมิน
bulletระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
dot
จิปาถะ สาระกฎหมาย
dot
bulletหนังสือมอบอำนาจ
bulletที่ดิน ภ.บ.ท.5
bulletวิธีการขอออกโฉนดที่ดิน
bulletการขายทรัพย์ทอดตลาด
bulletเช็คเครดิตบูโร
dot
การดำเนินคดี อาญา
dot
bulletการฟ้องคดีอาญา
dot
การดำเนินคดี แพ่ง
dot
bulletการฟ้องคดีแพ่ง
dot
การดำเนินคดี เยาวชนและครอบครัว
dot
bulletเด็กและเยาวชน(ม.๔)
dot
สิทธิของผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหาควรรู้
dot
bulletสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
bulletการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
dot
การค้น และหมายค้น
dot
bulletการค้นในที่สาธารณะหรือค้นตัวบุคคล
bulletการค้นในที่รโหฐาน
dot
การแปลงสัญชาติ เป็นไทย
dot
bulletคำแนะนำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
bulletหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นคำขอ
วิธีการขอออกโฉนดที่ดิน

 

วิธีการขอออกโฉนดที่ดิน

                1. ผู้ขอต้องยื่นคำขอพร้อมหลักฐานการได้มาซึ่งที่ดิน ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินสาขา แล้วแต่กรณี

                2. เมื่อได้รับคำขอแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกไปทำการรังวัดและทำการไต่สวนเจ้าของที่ดินผู้ปกครองท้องที่ และเจ้าของที่ดิน ข้างเคียง

                3. เมื่อรังวัดเสร็จเรียบร้อยและไม่มีข้อขัดข้อง เจ้าพนักงานที่ดินก็จะประกาศแจกโฉนดมีกำหนด 30 วัน โดยปิดไว้ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขา ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการกำนันและบริเวณที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินแห่งละ 1 ฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีก 1 ฉบับ

                4. ถ้ามีผู้โต้แย้งคัดค้าน เจ้าพนักงานที่ดินจะทำการสอบสวนเปรียบเทียบ ถ้าตกลงกันได้ก็จะดำเนินการไปตามความตกลง ถ้าไม่ตกลง เจ้าพนักงานที่ดินก็จะเสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งแล้ว ถ้าฝ่ายใดไม่พอใจให้ฝ่ายนั้นไปฟ้องศาลภายใน 30 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง ถ้าไม่มีการฟ้องศาลก็ดำเนินการไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ง

                5. ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านโต้แย้งก็ออกโฉนดที่ดินให้ต่อไป

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.