ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บ้านและที่ดิน หาดใหญ่- สงขลา...>>>
dot
bulletอาคารพาณิชย์ ติดถนนใหญ่
bulletที่ดินเปล่า
dot
การเดินทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่
dot
bulletรถทัวร์
bulletการบินไทย
bulletนกแอร์
dot
เว็ปไซต์น่าสนใจ
dot
bulletgoogle.co.th
bullethotmail.com
bulletpantipmarket.com
bulletdnathailand.com
bulletสหการประมูล
bulletThanachartbluebook
bulletวันทูคาร์ดอทคอม
bulletconcretecomposite.com
bulletตรวจสอบราคาประเมิน
bulletระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
dot
จิปาถะ สาระกฎหมาย
dot
bulletหนังสือมอบอำนาจ
bulletที่ดิน ภ.บ.ท.5
bulletวิธีการขอออกโฉนดที่ดิน
bulletการขายทรัพย์ทอดตลาด
bulletเช็คเครดิตบูโร
dot
การดำเนินคดี อาญา
dot
bulletการฟ้องคดีอาญา
dot
การดำเนินคดี แพ่ง
dot
bulletการฟ้องคดีแพ่ง
dot
การดำเนินคดี เยาวชนและครอบครัว
dot
bulletเด็กและเยาวชน(ม.๔)
dot
สิทธิของผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหาควรรู้
dot
bulletสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
bulletการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
dot
การค้น และหมายค้น
dot
bulletการค้นในที่สาธารณะหรือค้นตัวบุคคล
bulletการค้นในที่รโหฐาน
dot
การแปลงสัญชาติ เป็นไทย
dot
bulletคำแนะนำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
bulletหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นคำขอ
การค้นในที่รโหฐาน

ที่รโหฐาน คือ สถานที่ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถานอันบุคคลทั่วไปจะเข้าไปได้ เช่น บ้านพักอาศัย, สถานที่ส่วนบุคคล เป็นต้น กฎหมายห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล ดังนั้น ก่อนทำการค้น เจ้าพนักงานผู้ค้นจะต้องขอให้ศาลออกหมายค้นก่อน ซึ่งเหตุในการขอออกหมายค้น มีดังนี้ (๑) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา (๒) เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด (๓) เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (๔) เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ (๕) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาล ขั้นตอนการตรวจค้น พนักงานผู้ค้นต้องแสดงหมาย และความบริสุทธิ์ก่อนลงมือทำการตรวจค้น การค้นต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก ยกเว้น เมื่อลงมือค้นตั้งแต่กลางวันและยังค้นไม่เสร็จ เมื่อตรวจค้นเสร็จต้องบันทึกรายละเอียดของการตรวจค้น และสิ่งของที่ค้นได้ต้องทำบัญชีรายละเอียดไว้ แล้วอ่านบันทึกการตรวจค้นและบัญชีสิ่งของให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือผู้ต้องหาลงชื่อรับรอง อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน กฎหมายยกเว้นให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจสามารถค้นโดยไม่มีหมายค้นได้ ในกรณีดังนี้ (๑) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐานหรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น (๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน (๓) เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้าขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น (๔) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิดหรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน (๕) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับ.

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.